Čo je terapia Cesta

Terapia Cesta je jednou z veľmi účinných medzinárodne uznávaných metód na liečenie tela a duše na medzibunkovej úrovni, na liečenie takzvanej bunkovej pamäte. Táto terapia pomáha odhaľovať skryté potlačené emócie, ktoré bývajú často pôvodcami najrôznejších problémov a ochorení. Nájdením a odhalením týchto potlačených pocitov hlboko v nás, dokáže táto metóda účinne vyliečiť aj niekoľkoročné zdravotné a psychické problémy.

Pre koho je terapia určená

Táto terapia je vhodná pre deti od cca 5 rokov po dospelých v akomkoľvek veku. Dôležitá je len ochota otvoriť sa vlastným pocitom a spomienkam, ktoré v človeku mohli zanechať nezmazateľné stopy vo forme rôznych ťažkostí, problémov, fóbií a blokov.

Ako terapia prebieha

Samotná terapia trvá u dospelého človeka približne 2-3 hodiny a prebieha pod vedením vyškoleného terapeuta, ktorý absolvoval kompletný terapeutický výcvik. Terapeut je len sprievodcom na Vašej ceste. Pomocou meditácie a jemného naladenia, Vás privedie do stavu podobnému tomu, ktorý nastáva tesne pred zaspávaním a celá terapia prebieha formou rozhovoru, so zatvorenými očami. Počas celého procesu má klient kontrolu nad samotným priebehom terapie. Postupne spolu s terapeutom prechádza vrstvami emócií, až kým sa nedostane k svojej vlastnej podstate, svojmu zdroju a následnému odhaľovaniu samotnej príčiny problému. Po vyriešení problému nastáva spontánny proces uzdravovania sa. Niekedy stačí k úplnému vyliečeniu jedno sedenie, inokedy je potrebná séria terapií na úplné vyriešenie daného problému.

Cesta pre deti

Cesta pre deti, je vhodná od približne piatich rokov veku dieťaťa a je zostavená tak, aby ju deti vnímali ako hru, či ako rozprávkový príbeh a trvá približne pol hodinu až hodinu. U mladších detí sa s terapiou pracuje cez matku.

Odporúčania pred prvou terapiou

Už len tým, že ste v sebe našli ochotu pracovať na svojom probléme, sa telo pripravuje na terapiu. Zo začiatku, po dohodnutí si termínu, môžete pociťovať isté napätie, či zvýšenú úzkosť a nervozitu. Pri nových klientoch sa zvyčajne ako prvá, robí Emocionálna cesta, v ktorej nájdeme problém, ktorému sa treba v rámci terapie venovať. Chcem Vás poprosiť, aby ste v deň terapie, neužívali žiadne návykové látky, žiadne lieky na ukľudnenie, kofeínové prípravky a ťažko stráviteľné jedlo, ktoré by mohli blokovať Vaše emócie a tým znemožniť, či sťažiť celkový priebeh terapie.

Po terapii

Po terapii sa môžete cítiť veľmi unavení, preto odporúčam v daný deň kľudnejší režim, opäť len ľahšie stráviteľné jedlo, veľa odpočinku, relaxačnú hudbu, či oddychový kúpeľ, aby malo Vaše telo možnosť čo najefektívnejšie spracovať celú terapiu.